Nail: Cykl Pendorum część X

Data wydania: 01.10.2018

Liczba stron: 244

Części X – XI cyklu Pendorum opowiadają historię Anrei na kontynencie Nelorum, gdzie rozprzestrzenia się inwazja wszechwładnego dominium Akros.


Części X – XI można czytać niezależnie, a także z wyłączeniem części V – IX cyklu.

Książkę możesz również kupić w Google Play